Ondersteuning

Bij de inzet van de woningconfigurator of de kopersbegeleidingtool kunt u als opdrachtgever rekenen op volledige en adequate ondersteuning door Woontools.  Wij ondersteunen u graag bij het inrichten van de tools , bij het verzorgen van tekenwerk en bij het visualiseren van woningen in 3D.

Ondersteuning tekenwerk

Goede tekeningen van de plattegronden en gevelaanzichten zijn essentieel voor een duidelijke en aantrekkelijke woningconfigurator.  Bij voorkeur zijn deze tekeningen zonder maatvoering en zonder details als bijvoorbeeld de plaatsing van wandcontactdozen. Wij adviseren u hierover graag.  Indien u zelf onvoldoende mogelijkheden heeft voor het geschikt maken van uw basistekeningen voor de woningconfigurator, dan kunnen wij u dat werk volledig of gedeeltelijk uit handen nemen.

Ondersteuning 3D visualisaties

De woningconfigurator wordt visueel veel aantrekkelijker door de beschikbare indelings- en ruwbouwopties te presenteren aan de hand van  fotorealistische 3D visualisaties in plaatst van 2D plattegronden en gevelafbeeldingen. Op basis van de plattegronden of een 3D model – uit bijvoorbeeld Revit – verzorgen wij deze fotorealistische (of schematische) 3D visualisaties graag voor u.

1512-vrijstaand-standpunt-D02-1600 1512-luxe-impressie-D02-1600 1512-5kap-impressie-D01-1600

Ondersteuning inrichting Woningconfigurator

Het inrichten van de woningconfigurator  vraagt een systematische aanpak en een nauwkeurige werkwijze. Wij verzorgen de basisinrichting en ondersteunen u bij de detailinrichting van de woningtypes en indelingsopties. Indien gewenst richten wij de configurator volledig voor u in.